Investor

Thomas Hill søker investorer for videre og spennende ekspansjon.
Gjennom nettsiden selger vi i dag egen-produserte/import møbler over hele Norge.
For å tilrettelegge for videre ekspansjon, har vi behov for å investere ytterligere i markedsføring og effektivisering av driften.
Samarbeid/Investeringsform kan diskuteres nærmere.

Blir DU med oss på veien videre?

TA KONTAKT

Med Vennlig Hilsen

Gerhard A Runshaug

Daglig Leder Thomas Hill AS

Image Investor